HP LaserJet 4350 Printer series - Sady pro údržbu

background image

Sady pro údržbu

Položka

Popis

Číslo dílu

Sada pro údržbu tiskárny.
Obsahuje náhradní fixační
jednotku, přenášecí válec,
mechanismus přenášecího
válce, záchytný válec, osm
podávacích válečků a jeden
pár rukavic na jedno použití.
Obsahuje také pokyny pro
instalaci jednotlivých
komponent.

Sada pro údržbu tiskárny je
spotřební zboží a proto její
nákup nelze pokrýt v rámci
záruční smlouvy ani většiny
rozšířených záruk.

Sada pro údržbu tiskárny s
napájením 110 V

Q5421A

Sada pro údržbu tiskárny s
napájením 220 V

Q5422A