HP LaserJet 4350 Printer series - Příslušenství pro manipulaci s papírem

background image

Příslušenství pro manipulaci s papírem

Položka

Popis

Číslo dílu

Zásobník na 500 listů s
podavačem

Volitelný zásobník pro zvýšení
zásoby papíru. Vložit lze
formáty papíru Letter, A4,
Legal, A5, B5 (JIS), Executive
a 8,5 x 13 palců.

Tiskárna může mít připojeny až
tři doplňkové zásobníky na 500
listů.

Q2440B

Zásobník na 1 500 listů s
podavačem

Volitelný zásobník pro zvýšení
zásoby papíru. Vložit lze
formáty papíru Letter, Legal a
A4.

Q2444B

Podavač obálek

Vložit lze až 75 obálek.

Q2438B

Duplexní jednotka (zařízení pro
oboustranný tisk)

Umožňuje automatický tisk na
obě strany papíru.

Q2439B

Stohovač na 500 listů

Obsahuje přídavnou výstupní
přihrádku, která pojme až 500
listů.

Q2442B

Stohovač se sešívačkou na
500 listů

Zajišťuje výstup na vysoké
úrovni s automatickým
dokončováním práce. Může
sešívat až 15 listů papíru.

Q2443B

Kazeta na 1000 svorek

Obsahuje tři kazety pro
sešívačku.

Q3216A

Sešívací jednotka

Obsahuje kazetu sešívačky a
hlavu sešívačky. Sešívací
jednotku objednejte v případě,
že nastanou potíže se
sešívačkou a autorizovaný
servis HP nebo poskytovatel
podpory vám doporučí vyměnit
sešívací jednotku.

Poznámka

Sešívací jednotka neobsahuje
kazetu se svorkami. Ta musí
být objednána zvlášť ve chvíli,
kdy je potřeba ji vyměnit.

Q3216-60501

196

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství

CSWW

background image

Položka

Popis

Číslo dílu

Podstavná skříňka

Umožňuje vyšší polohu
tiskárny a poskytuje prostor pro
ukládání papíru.

Q2445B