HP LaserJet 4350 Printer series - Opětovné zabalení tiskárny

background image

Opětovné zabalení tiskárny

Jestliže středisko služeb zákazníkům společnosti HP stanoví, že tiskárna musí být odeslána
na opravu, řiďte se níže uvedenými pokyny a před odesláním tiskárny ji znovu zabalte.

UPOZORNĚNÍ

Škody při přepravě vzniklé nedostatečným zabalením jsou hrazeny zákazníkem.

Opětovné zabalení tiskárny

1. Vyjměte a uschovejte všechny paměťové moduly DIMM a karty CompactFlash, které

jste zakoupili a instalovali do tiskárny. Nevyjímejte paměťové moduly DIMM, které byly
původní součástí tiskárny.

UPOZORNĚNÍ

Statická elektřina může moduly DIMM poškodit. Při manipulaci s moduly DIMM mějte na
zápěstí připnutý antistatický pásek nebo se často dotýkejte antistatického obalu modulu
DIMM, než se dotknete neizolovaného kovu na tiskárně. Informace o vyjmujtí modulů DIMM
naleznete v části

Paměť tiskárny

.

2. Vyjměte a uschovejte tiskovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ

Je velmi důležité, abyste před přepravou tiskárny vyjmuli tiskovou kazetu. Pokud tak
neučiníte, mohlo by během přepravy dojít k úniku toneru do tiskového systému tiskárny a
jiných částí.

Poškození tiskové kazety zabráníte, nebudete-li se dotýkat jejího válečku a uložíte-li kazetu
do originálního balení nebo takovým způsobem, aby nebyla vystavena světlu.

3. Odpojte a pečlivě uschovejte napájecí kabel, kabel rozhraní a doplňkové příslušenství.

4. Pokud je to možné, přiložte vzorky tisku a 50 až 100 listů papíru nebo jiného tiskového

média, na které nebylo možné správně tisknout.

5. Přibalte vyplněnou kopii dokumentu

Formulář servisních informací

.

6. V USA zavolejte do střediska služeb zákazníkům společnosti HP a požádejte o nový

balicí materiál. V ostatních zemích/oblastech použijte, pokud je to možné, původní balicí
materiál. Společnost Hewlett-Packard doporučuje zásilku pojistit.

266

Dodatek G Servis a podpora

CSWW