HP LaserJet 4350 Printer series - Formulář servisních informací

background image

Formulář servisních informací

KDO VRACÍ ZAŘÍZENÍ?

Datum:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Další pověřená osoba:

Tel.:

Adresa, na kterou se má zboží zaslat:

Zvláštní pokyny pro dopravu:

CO ODESÍLÁTE?

Název modelu:

Číslo modelu:

Sériové číslo:

Přiložte prosím příslušné vzorky tisku. NEODESÍLEJTE příslušenství (příručky, čisticí sady atd.), které není nutné pro
provedení opravy.

VYJMULI JSTE TISKOVOU KAZETU?

Před odesláním tiskárny je nutné vyjmout tiskovou kazetu, nebrání-li tomu mechanická závada.

Ano.

Ne, nelze ji vyjmout.

CO JE TŘEBA UDĚLAT? (Je-li třeba, přiložte oddělený list.)

1. Popište podmínky, při kterých došlo k problému. (K jaké závadě došlo? Při jaké činnosti k závadě došlo? Jaký software
byl spuštěný? Opakuje se problém?)

2. Pokud se závada opakuje, po jaké době?

3. Pokud byla tiskárna připojena k některému z následujících zařízení, poznamenejte název výrobce a číslo modelu.

Osobní počítač:

Modem:

Síť:

4. Další poznámky:

JAK BUDETE OPRAVU HRADIT?

V záruce

Datum nákupu/datum dodání:

(Přiložte doklad o zakoupení nebo dodací list s původním datem dodání.)

Číslo smlouvy o údržbě:

Číslo objednávky:

S výjimkou smluvní a záruční opravy musí být k žádosti o opravu přiloženo číslo objednávky a podpis oprávněné
osoby.
Pokud neplatí standardní ceny za opravy, je vyžadována minimální objednávka. Standardní ceny oprav sdělí
autorizované servisní středisko společnosti HP.

Oprávněný podpis:

Tel.:

Fakturační adresa:

Zvláštní pokyny pro fakturaci:

CSWW

Formulář servisních informací

267

background image

268

Dodatek G Servis a podpora

CSWW