HP LaserJet 4350 Printer series - Expresní výměna výrobků HP (pouze USA a Kanada)

background image

Expresní výměna výrobků HP (pouze USA a Kanada)

Tato služba je k dispozici za další poplatek, je alternativou standardní záruky a týká se
opravy tiskárny. Služba HP Express Exchange umožňuje získání náhradní tiskárny před
odesláním vadné tiskárny na opravu. Služba HP Express Exchange minimalizuje dobu
výpadku ve srovnání s tradičními servisními programy, u kterých je požadováno zaslání
poškozené tiskárny výrobci a čekání na její opravu a vrácení.

Jestliže jste se rozhodli využít tuto službu, řiďte se níže uvedenými pokyny. Máte-li se
společností HP podepsanou smlouvu o servisu v místě instalace, spolupracujte přímo se
Střediskem služeb zákazníkům společnosti HP a neřiďte se níže uvedenými kroky.

Poznámka

Možnosti podpory pro tuto tiskárnu zjistíte na webové stránce

http://www.hpexpress-services.com

po vložení čísla modelu tiskárny. V Severní Americe

mohou být dostupné dodatečné možnosti prostřednictvím střediska služeb zákazníkům
společnosti HP. Volejte na číslo 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] nebo
1-800-268-1221 (Kanada).