HP LaserJet 4350 Printer series - Ukládání prostředků (trvalé prostředky)

background image

Ukládání prostředků (trvalé prostředky)

Nástroje a úlohy, které zavedete do tiskárny, občas obsahují prostředky (například písma,
makra nebo vzory). Prostředky, které jsou interně označeny jako trvalé, zůstávají v paměti
tiskárny, dokud tiskárnu nevypnete.

Následující pokyny pomohou při použití možností jazyka PDL pro označení prostředku jako
trvalého. Technické podrobnosti jsou uvedeny u příslušného odkazu na PDL v informacích o
jazycích PCL nebo PS.

Prostředky označujte jako trvalé pouze pokud je to naprosto nezbytné. Zůstanou totiž v
paměti po celou dobu až do jejího vypnutí.

Trvalé prostředky odešlete do tiskárny pouze na začátku tiskové úlohy a ne v průběhu
tisku.

Poznámka

Nadměrné používání trvalých prostředků nebo jejich zavádění v průběhu tisku může ovlivnit
výkonnost tiskárny nebo její schopnost tisknout složité stránky.

242

Dodatek D Paměť tiskárny a možnosti rozšíření

CSWW