HP LaserJet 4350 Printer series - Kontrola správnosti instalace modulů DIMM nebo karty CompactFlash

background image

Kontrola správnosti instalace modulů DIMM nebo karty
CompactFlash

1. Zkontrolujte, zda se po zapnutí tiskárny na displeji ovládacího panelu tiskárny zobrazí

hlášení Připraveno. Pokud se zobrazí chybové hlášení, paměť DIMM nebo karta
CompactFlash pravděpodobně nebyla nainstalována správně. Další informace
naleznete v části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

.

2. Vytiskněte novou stránku konfigurace. (Viz

Stránka konfigurace

.)

3. Na konfigurační stránce zkontrolujte část týkající se paměti a porovnejte ji s konfigurační

stránkou vytisknutou před instalací paměti. Pokud se velikost paměti nezvýšila, není
pravděpodobně paměť DIMM nebo karta CompactFlash nainstalována správně nebo
byla použita vadná paměť DIMM či karta CompactFlash. Opakujte postup instalace.
Pokud to nepomůže, nainstalujte jiný modul DIMM nebo kartu CompactFlash.

Poznámka

Pokud jste nainstalovali jazyk tiskárny, zkontrolujte část „Nainstalované jazyky tiskárny a
možnosti“ na konfigurační stránce. V této části by měl být uveden nový jazyk tiskárny.

CSWW

Kontrola instalace paměti

241