HP LaserJet 4350 Printer series - Instalace karet EIO nebo velkokapacitních úložných zařízení

background image

Instalace karet EIO nebo velkokapacitních úložných zařízení

1. Vypněte tiskárnu.

2. Odšroubujte příslušné dva šrouby a sejměte krycí destičku z patice EIO 1 nebo EIO 2 na

zadní straně tiskárny.

Poznámka

Šrouby ani krycí destičku nevyhazujte. Uschovejte je pro případ, že kartu EIO vyjmete.

3. Do patice EIO nainstalujte kartu EIO nebo velkokapacitní úložné zařízení a upevněte je

šrouby.

4. Zapněte tiskárnu a vytiskněte konfigurační stránku pro kontrolu, že je nové zařízení EIO

rozpoznáno. (Viz

Stránka konfigurace

.)