HP LaserJet 4350 Printer series - Instalace karet CompactFlash

background image

Instalace karet CompactFlash

Do tiskárny lze nainstalovat až dvě karty CompactFlash s dalšími typy písma.

Instalace karet CompactFlash

1. Vypněte tiskárnu.

2. Odpojte napájecí kabel a poté odpojte všechny ostatní kabely.

3. Uchopte kryt na pravé straně tiskárny a opatrně jej tažením posuňte směrem k zadní

části tiskárny až do mezní polohy.

4. Odstraňte kryt z tiskárny.

238

Dodatek D Paměť tiskárny a možnosti rozšíření

CSWW

background image

5. Zatáhnutím za kovovou záklopku otevřete přístupová dvířka.

6. Vybalte kartu CompactFlash.

7. Kartu CompactFlash držte za hrany. Drážky po straně karty nasměrujte na značky na

patici pro kartu CompactFlash.

8. Zasuňte kartu CompactFlash do patice.

9. Zavřete přístupová dvířka a silně na ně zatlačte, aby se zaklapnutím zajistila.

CSWW

Instalace karet CompactFlash

239

background image

10. Dolní část krytu nasaďte na tiskárnu. Zkontrolujte, zda dolní západka na krytu zapadá do

odpovídajícího otvoru v tiskárně. Přiklopte kryt na tiskárnu.

11. Posuňte kryt směrem k přední části tiskárny tak, aby se zaklapnutím zajistil.

12. Připojte zpět všechny kabely, napájecí kabel připojte jako poslední. Pak tiskárnu

zapněte a instalaci otestujte. (Viz

Kontrola instalace paměti

.)

Ke správě typů písma použijte Správce paměti zařízení v nástroji HP Web Jetadmin. Další
informace naleznete v nápovědě k softwaru HP Web Jetadmin.

240

Dodatek D Paměť tiskárny a možnosti rozšíření

CSWW