HP LaserJet 4350 Printer series - Výběr písma v PCL 6 a PCL 5

background image

Výběr písma v PCL 6 a PCL 5

V seznamu písem tiskárny jsou uvedeny příkazy jazyka PCL 6 a PCL 5e pro výběr písem.
Pokyny pro vytištění seznamu naleznete v části

Seznam písem PCL nebo PS

. Na

následujícím obrázku je uveden příklad.

Jedno políčko pro proměnnou slouží pro zadání sady znaků a druhé pro zadání velikosti
bodu. Je třeba zadat vlastní proměnné. V opačném případě tiskárna použije výchozí
hodnoty. Chcete-li například použít sadu znaků, která obsahuje čárové znaky, vyberte sadu
10U(PC-8) nebo 12U(PC-850). Ostatní běžné kódy sad symbolů jsou uvedeny v části

Obecné příkazy tiskárny PCL6 a PCL5e

.

1

2

1

Sada symbolů

2

Velikost bodu

Poznámka

Písma mají buď „pevnou“ nebo „proporcionální“ šířku znaku. Tiskárna obsahuje písma s
pevnou šířkou znaku (Courier, Letter Gothic a Lineprinter) i proporcionální písma (CG
Times, Arial, Times New Roman a další). Písma s pevnou šířkou znaku jsou obecně
používána v programech, jako jsou tabulkové procesory a databáze, kde je důležité, aby
byly sloupce svisle zarovnány. Písma s proporcionální šířkou znaku jsou obecně používána
v programech pro zpracování textu.

CSWW

Popis syntaxe příkazů tiskárny PCL 6 a PCL 5e

247