HP LaserJet 4350 Printer series - Používání znaků řídicích sekvencí

background image

Používání znaků řídicích sekvencí

Příkazy tiskárny začínají vždy znakem řídicí sekvence (E

c

).

246

Dodatek E Příkazy tiskárny

CSWW

background image

Následující tabulka obsahuje popis zadávání znaků řídicí sekvence v různých programech
systému MS-DOS.

Program systému DOS

Zadání

Zobrazení

Lotus 1-2-3 a Symphony

Zadejte

\027

.

027

Microsoft Word pro MS-DOS

Přidržte klávesu

Alt

a zadejte

027

na numerické klávesnici.

WordPerfect pro MS-DOS

Zadejte

<27>

.

<27>

MS-DOS Edit

Přidržte stisknuté klávesy

Ctrl

+

P

a stiskněte

Esc

.

MS-DOS Edlin

Přidržte stisknuté klávesy

Ctrl

+

V

a stiskněte

[

.

^[

dBase

?? CHR(27)+"příkaz"

?? CHR(27)+" "