HP LaserJet 4350 Printer series - Obecné příkazy tiskárny PCL6 a PCL5e

background image

Obecné příkazy tiskárny PCL6 a PCL5e

Příkazy pro nastavení úlohy

Funkce

Příkaz

Volby (#)

Reset

E

c

E

nejsou k dispozici

Počet kopií

E

c

&l#X

1 až 999

oboustranný/jednostranný tisk

E

c

&l#S

0 = jednostranný tisk

1 = duplexní (oboustranný) tisk
s vázáním podél dlouhé hrany

2 = duplexní (oboustranný) tisk
s vázáním podél krátké hrany

Příkazy pro nastavení stránky

Funkce

Příkaz

Volby (#)

Zdroj papíru

E

c

&l#H

0 = vytiskne nebo vysune
aktuální stránku

1 = zásobník 2

2 = ruční podávání, papír

3 = ruční podávání, obálka

4 = zásobník 1

5 = zásobník 3

6 = volitelný podavač obálek

7 = automatická volba

8 = zásobník 4

20 až 69 = externí zásobníky

Formát papíru

E

c

&l#A

1 = Executive

2 = Letter

3 = Legal

25 = A5

26 = A4

45 = JIS B5

80 = obálka Monarch

81 = obálka Commercial 10

90 = obálka DL ISO

91 = obálka C5 ISO

100 = obálka B5 ISO/papír B5
ISO

101 = Vlastní

248

Dodatek E Příkazy tiskárny

CSWW

background image

Funkce

Příkaz

Volby (#)

Typ papíru

E

c

&n#

5WdBond = Kancelářský

6WdPlain = Běžný

6WdColor = Barevný

7WdLabels = Štítky

9WdRecycled = Recyklovaný

11WdLetterhead = Hlavičkový

10WdCardstock = Kartón

11WdPrepunched = Děrovaný

11WdPreprinted = Předtištěný

13WdTransparency = Fólie

#WdCustompapertype =
Vlastní

1

Orientace

E

c

&l#O

0 = Na výšku

1 = Na šířku

2 = Na výšku obráceně

3 = Na šířku obráceně

Horní okraj

E

c

&l#E

# = počet řádků

Délka textu (dolní okraj)

E

c

&l#F

# = počet řádků od horního
okraje

Levý okraj

E

c

&a#L

# = číslo sloupce

Pravý okraj

E

c

&a#M

# = počet sloupců od levého
okraje

Index vodorovného pohybu

E

c

&k#H

přírůstek 1/120 palce (zhuštění
tisku ve vodorovném směru)

Index svislého pohybu

E

c

&l#C

přírůstky 1/48 palce (zhuštění
tisku ve svislém směru)

Řádkování

E

c

&l#D

# = počet řádků na palec (1, 2,
3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)

Přeskakování perforace

E

c

&l#L

0 = vypnuto

1 = zapnuto

1

U vlastního typu papíru nahraďte text „Vlastní typ papíru“ názvem papíru a znak „#“

nahraďte počtem znaků v názvu plus 1.

Nastavení pozice kurzoru

Funkce

Příkaz

Volby (#)

Svislá pozice (řádky)

E

c

&a#R

# = číslo řádku

Svislá pozice (body)

E

c

*p#Y

# = počet bodů (300 bodů = 1
palec)

Příkazy pro nastavení stránky (pokračování)

CSWW

Popis syntaxe příkazů tiskárny PCL 6 a PCL 5e

249

background image

Funkce

Příkaz

Volby (#)

Svislá pozice (desetina bodu)

E

c

&a#V

# = počet desetin bodu (720
desetin bodu = 1 palec)

Vodorovná pozice (sloupce)

E

c

&a#C

# = číslo sloupce

Vodorovná pozice (body)

E

c

*p#X

# = počet bodů (300 bodů = 1
palec)

Vodorovná pozice (desetiny
bodu)

E

c

&a#H

# = počet desetin bodu (720
desetin bodu = 1 palec)

Nápověda k programování

Funkce

Příkaz

Volby (#)

Zalomení na konci řádku

E

c

&s#C

0 = Povolit (vypnuto)

1 = Zakázat (zapnuto)

Zobrazování funkcí zapnuto

E

c

Y

nejsou k dispozici

Zobrazování funkcí vypnuto

E

c

Z

nejsou k dispozici

Výběr jazyka

Funkce

Příkaz

Volby (#)

Spuštění režimu PCL 6 nebo
PCL 5

E

c

%#A

0 = Použít předchozí pozici
kurzoru PCL 5

1 = Použít aktuální pozici pera
HP-GL/2

Vstup do režimu HP-GL/2

E

c

%#B

0 = Použít předchozí pozici
pera HP-GL/2

1 = Použít aktuální pozici
kurzoru PCL 5

Nastavení pozice kurzoru (pokračování)

250

Dodatek E Příkazy tiskárny

CSWW

background image

Výběr písma

Funkce

Příkaz

Volby (#)

Sady symbolů

E

c

(#

8U = Sada symbolů HP
Roman-8

10U = Rozvržení IBM (PC-8)
(kódová stránka 437) - výchozí
sada symbolů

12U = Rozvržení IBM pro
Evropu (PC-850) (kódová
stránka 850)

8M = Math-8

19U = Windows 3.1 Latin 1

9E = Windows 3.1 Latin 2
(obvykle používaná ve
východní Evropě)

5T = Windows 3.1 Latin 5
(obvykle používaná v Turecku)

579L = Písmo Wingdings

Primární řádkování

E

c

(s#P

0 = pevně stanovené

1 = proporcionální

Primární rozteč

E

c

(s#H

# = znaků/palec

Nastavit režim rozteče

1

E

c

&k#S

0 = 10

4 = 12 (rozteč strojopisu)

2 = 16,5 - 16,7 (komprimované)

Primární výška

E

c

(s#V

# = body

Primární styl

E

c

(s#S

0 = obyčejné (vzpřímené písmo)

1 = kurzíva

4 = zhuštěné

5 = zhuštěná kurzíva

Primární síla čáry

E

c

(s#B

0 = střední (kniha nebo text)

1 = polotučná

3 = tučná

4 = extra tučná

Typ písma

E

c

(s#T

Chcete-li si prohlédnout příkazy
pro jednotlivá písma tiskárny,
vytiskněte si seznam písem
PCL 6 nebo PCL 5.

1

Optimální je použít příkaz primární rozteč.

CSWW

Popis syntaxe příkazů tiskárny PCL 6 a PCL 5e

251

background image

252

Dodatek E Příkazy tiskárny

CSWW

background image

F