HP LaserJet 4350 Printer series - Kombinace řídících sekvencí

background image

Kombinace řídících sekvencí

Několik řídicích sekvencí lze zkombinovat do jednoho řetězce řídicí sekvence. Při
kombinování kódů je třeba dodržovat tři důležitá pravidla:

1. První dva znaky za znakem E

c

jsou parametrizovaný znak a znak skupiny. Tyto znaky

musí být stejné pro všechny příkazy, které se budou kombinovat.

2. Při kombinování řídicích sekvencí změňte ukončovací velké písmeno u každé jednotlivé

sekvence na malé písmeno.

3. Poslední znak kombinované řídicí sekvence musí být velké písmeno.

Například následující řídicí sekvence sdělí tiskárně, aby zvolila papír Legal, orientaci na
šířku a 8 řádků na palec:

E

c

&l3AE

c

&l1OE

c

&l8D

Následující řídicí sekvence vyšle do stejné tiskárny příkazy tiskárny jejich zkombinováním do
kratší sekvence:

E

c

&l3a1o8D