HP LaserJet 4350 Printer series - Popis syntaxe příkazů tiskárny PCL 6 a PCL 5e

background image

Popis syntaxe příkazů tiskárny PCL 6 a PCL 5e

Než začnete používat příkazy tiskárny, porovnejte následující znaky:

Malé l:

l

Velké O:

O

Číslo jedna:

1

Číslo 0:

0

Mnohé příkazy tiskárny využívají malé písmeno l (l) a číslo jedna (1) nebo velké písmeno O
(O) a číslo nula (0). Tyto znaky se mohou na vašem monitoru zobrazovat jinak, než je zde
uvedeno. Musíte použít odpovídající velký nebo malý znak určený pro příkazy tiskárny PCL
6 nebo PCL 5e.

Na následujícím obrázku jsou znázorněny prvky typického příkazu tiskárny (v tomto případě
příkazu pro orientaci stránky).

5

1

2

3

4

1

Znak řídicí sekvence (začátek řídicí sekvence)

2

Parametrizovaný znak

3

Znak skupiny

4

Pole hodnot (obsahuje písmena i číslice)

5

Ukončovací znak (velké písmeno)