HP LaserJet 4350 Printer series - Příkazy tiskárny

background image

Příkazy tiskárny

Většina aplikací nevyžaduje, aby uživatel zadával příkazy tiskárny. V případě potřeby
naleznete způsob zadávání příkazů tiskárny v dokumentaci počítače a softwaru.

PCL 6 a PCL 5e

Příkazy tiskárny PCL6 a PCL5e sdělují tiskárně,
jaké úlohy má provádět nebo jaká má použít
písma. V této části jsou uvedeny přehledné
informace pro uživatele, kteří jsou již
obeznámeni se strukturou příkazů PCL 6 a PCL
5e.

HP-GL/2

Grafický jazyk HP-GL/2 umožňuje tiskárně
tisknout vektorovou grafiku. Před tiskem v jazyce
HP-GL/2 je třeba přepnout tiskárnu z jazyka
PCL5e do režimu HP-GL/2. Přepnutí je možné
provést odesláním kódu PCL5e. Některé
programy přepínají jazyky pomocí vlastních
ovladačů.

PJL

Jazyk PLJ pro úlohy tiskárny HP umožňuje práci
s jazykem PCL 5e a dalšími jazyky tiskárny.
Jazyk PJL poskytuje: přepínání jazyků tiskárny,
oddělování úloh, konfigurace tiskárny a
odečítání stavu tiskárny. Pomocí příkazů PJL je
možné měnit výchozí nastavení tiskárny.

Poznámka

Tabulka na konci této části obsahuje obecně používané příkazy PCL 5e. (Viz

Obecné

příkazy tiskárny PCL6 a PCL5e

.) Úplný přehled a popis použití příkazů PCL 5e, HP-GL/2 a

PJL viz referenční příručka HP PCL/PJL Reference Set, která je k dispozici na disku CD-
ROM (číslo dílu HP 5961-0975).

CSWW

245