HP LaserJet 4350 Printer series - Nabídka Servis

background image

Nabídka Servis

Přístup do nabídky Servis je chráněn a vyžaduje zadání kódu PIN. Tato nabídka je určena
pro použití autorizovaným servisním pracovníkem.

224

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

C