HP LaserJet 4350 Printer series - Nabídka Načtení úlohy

background image

Nabídka Načtení úlohy

Tato nabídka obsahuje seznam úloh uložených v tiskárně a zpřístupňuje též všechny funkce
pro jejich ukládání. Úlohy lze tisknout nebo mazat na ovládacím panelu tiskárny. Další
informace o používání této nabídky naleznete v části

Funkce ukládání tiskových úloh

.

Poznámka

Není-li v tiskárně nainstalován pevný disk (dostupný jako volitelné příslušenství), všechny
uložené úlohy budou při jejím vypnutí odstraněny.

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

TISKNOUT SEZNAM

ULOŽENÝCH ÚLOH

Žádné hodnoty na výběr.

Vytiskne stránku se seznamem všech
úloh uložených v zařízení.

[JMÉNO UŽIVATELE]

[NÁZEV ÚLOHY]

VŠECHNY SOUKR. ÚLOHY

ŽÁDNÉ ULOŽENÉ ÚLOHY

Jméno uživatele, který úlohu odeslal.

[NÁZEV ÚLOHY]: Název úlohy
uložené v tiskárně. Vyberte jednu
z úloh nebo všechny soukromé úlohy
(ty, jimž bylo v tiskárně přiděleno číslo
PIN).

Tisk: Vytiskne vybranou úlohu.
PRO TISK NUTNO ZADAT PIN:
Výzva k zadání osobního
identifikačního čísla (PIN) těch
úloh, jimž bylo toto číslo
ovladačem tiskárny přiděleno. Bez
zadání čísla PIN nelze takovou
úlohu vytisknout. KOPIE:
Umožňuje zvolit požadovaný
počet kopií (1 až 32000).

Odstranit: Odstraní zvolenou
úlohu z tiskárny. PRO
ODSTRANĚNÍ NUTNO ZADAT
PIN
: Výzva k zadání čísla PIN
těch úloh, jimž bylo ovladačem
tiskárny přiděleno. Bez zadání
čísla PIN nelze takovou úlohu
odstranit.

VŠECHNY SOUKR. ÚLOHY: Zobrazí
se, je-li v tiskárně uloženo dvě a více
tiskových úloh. Vybráním této položky
a zadáním správného čísla PIN se
vytisknou všechny soukromé úlohy
daného uživatele.

ŽÁDNÉ ULOŽENÉ ÚLOHY:
V tiskárně není uložena žádná úloha,
kterou by bylo možno vytisknout nebo
smazat.

202

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW