HP LaserJet 4350 Printer series - Nabídka Manipulace s papírem

background image

Nabídka Manipulace s papírem

Pokud jsou správně provedena nastavení pro manipulaci s papírem na ovládacím panelu
tiskárny, je možné při tisku vybírat typ a formát média v libovolné aplikaci nebo v ovladači
tiskárny. Další informace o konfiguraci typů a formátů médií naleznete v části

Tisk podle typu

a formátu média (zamykání zásobníků)

. Další informace o podporovaných typech a

formátech médií naleznete v částech

Podporované formáty médií pro tisk

a

Technické údaje

papíru

.

Některé položky této nabídky (například oboustranný tisk nebo ruční podávání) jsou
k dispozici v aplikaci nebo v ovladači tiskárny (je-li nainstalován příslušný ovladač).
Nastavení v ovladači tiskárny nebo v aplikaci mají přednost před nastavením na ovládacím
panelu. Další informace naleznete v části

Používání ovladače tiskárny

.

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

FORMÁT V PODAVAČI OBÁLEK

*COM10

MONARCH

OBÁLKA C5

OBÁLKA DL

OBÁLKA B5

Tato položka je dostupná pouze pokud
je nainstalován podavač obálek.
Vyberte nastavení, které odpovídá
formátu obálek vložených do
doplňkového podavače obálek.

TYP V PODAVAČI OBÁLEK

*LIBOVOLNÝ

OBYČEJNÝ

PŘEDTIŠTĚNÝ

HLAVIČKOVÝ

DĚROVANÝ

ŠTÍTKY

BANKOVNÍ

RECYKLOVANÝ

BAREVNÝ

KARTON

>164 G/M2

HRUBÝ

Tato položka je dostupná pouze pokud
je nainstalován podavač obálek.
Vyberte nastavení, které odpovídá typu
obálek vložených do doplňkového
podavače obálek.

CSWW

Nabídka Manipulace s papírem

205

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

FORMÁT V ZÁSOBNÍKU 1

*LIBOVOLNÝ

LETTER

LEGAL

EXECUTIVE

A4

A5

STATEMENT

8,5 x 13

B5 (JIS)

EXECUTIVE (JIS)

POHLEDNICE D (JIS)

16K

OBÁLKA 10

OBÁLKA MONARCH

OBÁLKA C5

OBÁLKA DL

OBÁLKA B5

VLASTNÍ

Tato položka slouží k výběru
nastavení, které odpovídá formátu
média vloženého do zásobníku 1.

LIBOVOLNÝ: Pokud je nastavení typu
a formátu papíru v zásobníku 1
nastaveno na možnost LIBOVOLNÝ,
bude tiskárna, dokud bude v zásobníku
médium, podávat média nejprve ze
zásobníku 1.

Jiný formát než LIBOVOLNÝ: Tiskárna
nebude z tohoto zásobníku podávat,
dokud nebude typ nebo formát papíru
tiskové úlohy odpovídat typu a formátu
papíru v zásobníku.

Další informace naleznete v části

Vlastní nastavení fungování zásobníku
1

.

TYP V ZÁSOBNÍKU 1

*LIBOVOLNÝ

OBYČEJNÝ

PŘEDTIŠTĚNÝ

HLAVIČKOVÝ

FÓLIE

DĚROVANÝ

ŠTÍTKY

BANKOVNÍ

RECYKLOVANÝ

BAREVNÝ

LEHKÝ 60-75 G/M2

KARTON 164-200 G/M2

HRUBÝ

OBÁLKA

Tato položka slouží k výběru
nastavení, které odpovídá typu média
vloženého do zásobníku 1.

LIBOVOLNÝ: Pokud je nastavení typu
a formátu papíru v zásobníku 1
nastaveno na možnost LIBOVOLNÝ,
bude tiskárna, dokud bude v zásobníku
médium, podávat média nejprve ze
zásobníku 1.

Jiný typ než LIBOVOLNÝ: Tiskárna
nebude z tohoto zásobníku podávat,
dokud nebude typ nebo formát papíru
tiskové úlohy odpovídat typu a formátu
papíru v zásobníku.

206

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

FORMÁT V ZÁSOBNÍKU 2

*LETTER

LEGAL

A4

EXECUTIVE

A5

B5 (ISO)

VLASTNÍ

Vyberte nastavení, které odpovídá
formátu média vloženého do
zásobníku 2.

TYP V ZÁSOBNÍKU 2

LIBOVOLNÝ

*OBYČEJNÝ

PŘEDTIŠTĚNÝ

HLAVIČKOVÝ

FÓLIE

DĚROVANÝ

ŠTÍTKY

BANKOVNÍ

RECYKLOVANÝ

BAREVNÝ

KARTON

> 64 g/m2

HRUBÝ

Tato položka slouží k výběru
nastavení, které odpovídá typu média
vloženého do zásobníku 2.

TYP V ZÁSOBNÍKU [N]

LIBOVOLNÝ

*OBYČEJNÝ

PŘEDTIŠTĚNÝ

HLAVIČKOVÝ

FÓLIE

DĚROVANÝ

ŠTÍTKY

BANKOVNÍ

RECYKLOVANÝ

BAREVNÝ

KARTON

> 64 g/m2

HRUBÝ

Tato položka slouží k výběru
nastavení, které odpovídá typu média
vloženého v určeném zásobníku. [N]
představuje číslo zásobníku.

Tato položka je dostupná pouze pokud
je nainstalován doplňkový zásobník.

CSWW

Nabídka Manipulace s papírem

207

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

FORMÁT V ZÁSOBNÍKU [N]

*LETTER

LEGAL

A4

Tato položka slouží k výběru
nastavení, které odpovídá formátu
média vloženého v určeném
zásobníku. [N] představuje číslo
zásobníku.

Tato položka je dostupná pouze pokud
je nainstalován doplňkový zásobník.
Dostupné formáty se mohou lišit podle
toho, jaký doplňkový zásobník je
nainstalován.

Vlastní formát v zásobníku [N]

JEDNOTKY

ROZMĚR X

ROZMĚR Y

Tato možnost je k dispozici pouze
pokud je některý zásobník nastaven na
použití papíru vlastního formátu.

JEDNOTKY: Tato možnost slouží
k výběru jednotek pro nastavení
vlastního formátu papíru pro určitý
zásobník.

ROZMĚR X: Tato možnost slouží
k nastavení šířky papíru (měřeno od
okraje k okraji v zásobníku). Lze
nastavit 3,0 až 8,50 palců nebo 76 až
216 mm
.

ROZMĚR Y: Slouží k nastavení délky
papíru (měřeno od předního k zadnímu
okraji v zásobníku). Lze nastavit 5,0 až
14,00 palců
nebo 127 až 356 mm.

Po zadání hodnoty ROZMĚR Y se
zobrazí okno, ve kterém je uveden
přehled všech údajů zadaných
v předchozích třech oknech, například
FORMÁT V ZÁSOBNÍKU 1 = 8,50 x
14 palců, nastavení uloženo
.

208

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW