HP LaserJet 4350 Printer series - Podnabídka Tisk

background image

Podnabídka Tisk

Některé položky této nabídky jsou k dispozici v programu nebo v ovladači tiskárny (je-li
nainstalován příslušný ovladač). Nastavení v ovladači tiskárny nebo v programu mají
přednost před nastavením na ovládacím panelu. Toto nastavení provádějte pokud možno
v ovladači tiskárny.

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

KOPIE

*1 až 32000

Určuje výchozí počet kopií. Vyberte jakékoliv číslo od 1 do
32000. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) vyberte počet

kopií nebo pomocí numerické klávesnice tento počet kopií
přímo zadejte.

Pak stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

). Zobrazí se zpráva

Nastavení uloženo.

Toto nastavení se vztahuje pouze na tiskové úlohy, u nichž
nebyl nastaven počet kopií v žádném programu ani ovladači
tiskárny, např. v aplikaci systému MS-DOS, UNIX nebo Linux.

Poznámka

Doporučujeme nastavovat počet kopií v ovladači tiskárny
nebo v aplikaci. (Nastavení v ovladači tiskárny nebo v
programu mají přednost před nastavením na ovládacím
panelu.)

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

209

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

VÝCHOZÍ

FORMÁT PAPÍRU

*LETTER

LEGAL

EXECUTIVE

STATEMENT

8,5 x 13

A4

A5

B5 (JIS)

EXECUTIVE (JIS)

POHLEDNICE D (JIS)

16K

OBÁLKA 10

OBÁLKA MONARCH

OBÁLKA C5

OBÁLKA DL

OBÁLKA B5

VLASTNÍ

Slouží k nastavení formátu obrázku pro papír a obálky. (Při
procházení dostupných formátů se název položky mění
z názvu papíru na název obálky.) Toto nastavení se
vztahuje pouze na tiskové úlohy, pro které nebyl určen
formát papíru v žádném programu ani v ovladači tiskárny.

VÝCHOZÍ

VLASTNÍ FORMÁT

PAPÍRU

JEDNOTKY

ROZMĚR X

ROZMĚR Y

Nastavte výchozí vlastní formát papíru pro zásobník 1 nebo
pro libovolný zásobník na 500 listů. Tato nabídka je
k dispozici, pouze pokud je přepínač Vlastní - Standardní ve
vybraném zásobníku nastaven do polohy Vlastní.

MÍSTO URČENÍ PAPÍRU

*STANDARDNÍ HORNÍ
PŘIHRÁDKA

ZADNÍ PŘIHRÁDKA

PŘIHRÁDKA STOHOVAČE

Nastavuje umístění výstupní přihrádky. V této nabídce se
zobrazí pouze ty doplňkové přihrádky, které jsou
nainstalovány.

DUPLEX

*VYPNUTO

ZAPNUTO

Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je nainstalována
doplňková duplexní jednotka. Chcete-li tisknout na obě
strany papíru, nastavte možnost ZAPNUTO. Chcete-li
tisknout na jednu stranu papíru, nastavte možnost VYPNUTO.

VAZBA

OBOUSTRANNÉHO TISKU

*PODÉL DLOUHÉ HRANY

PODÉL KRÁTKÉ HRANY

Slouží k přepínání nastavení okraje pro vázání při
oboustranném tisku. Tato položka nabídky je k dispozici,
pouze pokud je nainstalována duplexní jednotka a je
nastavena možnost DUPLEX=ZAPNUTO.

NAHRADIT

A4/LETTER

NE

*ANO

Umožňuje, aby tiskárna vytiskla tiskovou úlohu formátu A4
na papír formátu Letter, pokud v tiskárně není vložen papíru
formátu A4 (nebo naopak).

RUČNÍ PODÁVÁNÍ

*VYPNUTO

ZAPNUTO

Slouží k nastavení podávání papíru ručně ze zásobníku 1
namísto automatického podávání z tohoto zásobníku.
Pokud je nastaveno RUČNÍ PODÁVÁNÍ=ZAPNUTO a
zásobník 1 je prázdný, tiskárna se po přijetí úlohy přepne do
režimu offline. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí
zpráva RUČNÍ PODÁVÁNÍ PAPÍRU [FORMÁT PAPÍRU].

210

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

ZAMĚNIT OD OKRAJE K
OKRAJI

*NE

ANO

Zapne nebo vypne režim tisku od okraje k okraje pro všechy
tiskové úlohy.

PÍSMO COURIER

*OBYČEJNÉ

TMAVÉ

Slouží k výběru používané verze písma Courier:

OBYČEJNÉ: Interní písmo Courier, které je k dispozici pro
tiskárny řady HP LaserJet 4.

TMAVÉ: Interní písmo Courier, které je k dispozici pro
tiskárny řady HP LaserJet III.

ŠIROKÝ A4

*NE

ANO

Slouží ke změně nastavení počtu znaků, které lze vytisknout
na jeden řádek papíru formátu A4.

NE: Na jeden řádek lze vytisknout až 78 znaků při rozteči 10.

ANO: Na jeden řádek lze vytisknout až 80 znaků při rozteči
10.

CHYBY TISKU

PS

*VYPNUTO

ZAPNUTO

Slouží na nastavení tisku chybové stránky PS.

VYPNUTO: Chybová stránka PS se nikdy netiskne.

ZAPNUTO: Když dojde k chybě PS, vytiskne se chybová
stránka PS.

CHYBY TISKU

PDF

*VYPNUTO

ZAPNUTO

Slouží na nastavení tisku chybové stránky PDF.

VYPNUTO: Chybová stránka PDF se nikdy netiskne.

ZAPNUTO: Když dojde k chybě PDF, vytiskne se chybová
stránka PDF.

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

211

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

PCL

DÉLKA FORMULÁŘE

ORIENTACE

ZDROJ PÍSMA

ČÍSLO PÍSMA

ROZTEČ PÍSMA

VELIKOST PÍSMA

SADA SYMBOLŮ

PŘIPOJIT CR K LF

NETISKNOUT PRÁZDNÉ
STRÁNKY

DÉLKA FORMULÁŘE: Slouží k nastavení svislého
řádkování od 5 do 128 řádků pro výchozí formát papíru.

ORIENTACE: Slouží k nastavení výchozí orientace stránky
na výšku nebo na šířku.

ZDROJ PÍSMA: Umožňuje nastavit zdroj písma jako
*Interní, PATICE NA KARTU 1, 2 nebo 3, Interní disk,
nebo Disk EIO.

ČÍSLO PÍSMA: Tiskárna přiřadí každému písmu číslo a
zařadí jej do seznamu písem PCL. Rozsah je 0 až 999.

ROZTEČ PÍSMA: Slouží k nastavení rozteče písma.
V závislosti na vybraném písmu se tato položka nemusí
vždy zobrazit. Rozsah je 0,44 až 99,99.

VELIKOST PÍSMA: Složí k nastavení bodové velikosti
písma. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že
písmo nastavené jako výchozí má nastavitelnou bodovou
velikost. Rozsah je 4,00 až 999,75.

SADA ZNAKŮ: Slouží k výběru jedné z několika sad
symbolů, které jsou k dispozici, na ovládacím panelu
tiskárny. Sada symbolů je specifická skupina se všemi
znaky písma. Pro čárové znaky je doporučeno používat
PC-8 nebo PC-850.

PŘIPOJIT CR K LF: Při nastavení ANO tiskárna při každém
posunu řádků přidá znak přechodu na začátek řádku pro
zpětnou kompatibilitu úloh PCL (platí pouze pro text, nikoli
pro řízení úlohy). Některá systémová prostředí, jako např.
UNIX, určují nový řádek pouze pomocí znaku pro posun
řádku. Tato možnost umožní uživateli přidat požadovaný
znak přechodu na začátek řádku při každém posunu řádku.

NETISKNOUT PRÁZDNÉ STRÁNKY: Při vytváření
vlastního kódu PCL jsou přidány znaky pro odstránkování,
které by způsobily tisk prázdných stránek. Při vybrání
možnosti ANO budou znaky pro odstránkování ignorovány,
pokud je stránka prázdná.