HP LaserJet 4350 Printer series - Podnabídka Stohovač se sešívačkou

background image

Podnabídka Stohovač se sešívačkou

Tato podnabídka slouží k výběru nastavení pro volitelný stohovač se sešívačkou, pokud je
nainstalován.

Některé položky této nabídky jsou k dispozici v programu nebo v ovladači tiskárny (je-li
nainstalován příslušný ovladač).

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

SVORKY

*ŽÁDNÉ

JEDNA

Určuje, zda budou tiskové úlohy sešívány, nebo ne.

ŽÁDNÉ: Vypne sešívání.

JEDNA: Zapne sešívání.

Poznámka

Výběr sešívání na ovládacím panelu změní výchozí
nastavení pro sešívání. Je pak možné, že všechny tiskové
úlohy budou sešity.

Informace o výběru sešívání na ovládacím panelu tiskárny
naleznete v části

Sešívání dokumentů

.

DOŠLY SVORKY

*ZASTAVIT

POKRAČOVAT

Určuje, jak se bude tiskárna chovat, když v sešívačce
dojdou svorky a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí
zpráva VYMĚNIT SEŠÍVAČÍ KAZETU.

ZASTAVIT: Dokud nedojde k doplnění svorek v sešívačce,
tiskárna nebude tisknout.

POKRAČOVAT: Sešívačka přijme tiskovou úlohu i pokud v
zásobníku došly svorky. Listy však pak nebudou sešity.

Informace o objednání nové sešívací kazety naleznete v
části

Čísla dílů

. Další informace o doplnění svorek v

sešívačce naleznete v části

Doplňování svorek

.