HP LaserJet 4350 Printer series - Podnabídka I/O

background image

Podnabídka I/O

Nastavení v nabídce I/O (vstup/výstup) mají vliv na komunikaci mezi tiskárnou a počítačem.
Obsah podnabídky I/O závisí na nainstalované kartě EIO.

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

ČASOVÝ LIMIT I/O

5 až 300 (*15) SEKUND

Nastavte časový limit I/O v sekundách.

Toto nastavení umožňuje nastavit časový limit pro nejlepší
výkon. Pokud se uprostřed tiskové úlohy objeví data z jiných
portů, zvyšte velikost časového limitu.

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

219

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

PARALELNÍ

VSTUP

VYSOKÁ RYCHLOST

POKROČILÉ FUNKCE

Slouží ke konfiguraci možností paralelního rozhraní.

VYSOKÁ RYCHLOST: Nastavením možnosti ANO bude
tiskárna moci komunikovat rychleji prostřednictvím
paralelního rozhraní, které se používá pro připojení
u novějších počítačů.

POKROČILÉ FUNKCE: Slouží k zapnutí nebo vypnutí
oboustranné paralelní komunikace. Jako výchozí je
nastaven oboustranný paralelní port (IEEE-1284).

Tato funkce umožňuje tiskárně odesílat do počítače
potvrzení o přijetí dat. (Zapnutím dalších funkcí komunikace
přes paralelní rozhraní dojde patrně ke zpomalení přepínání
jazyků tiskárny.)

NABÍDKA INTEGR.
SERVERU JETDIRECT

TCP/IP

IPX/SPX

APPLETALK

DLC/LLC

ZABEZPEČENÝ WEB

DIAGNOSTIKA

TCP/IP: Slouží k zapnutí nebo vypnutí zásobníku protokolu
TCP/IP. Lze nastavit několik parametrů TCP/IP.

Možnost METODA KONFIGURACE TCP/IP slouží ke
konfiguraci karty EIO. Při nastavení možnosti RUČNĚ,
můžete nastavit hodnoty ADRESA IP , MASKA PODSÍTĚ ,
MÍSTNÍ BRÁNA a VÝCHOZÍ BRÁNA.

IPX/SPX: Slouží k zapnutí nebo vypnutí zásobníku protokolu
IPX/SPX (například v sítích Novell NetWare).

APPLETALK: Zapne nebo vypne sítě AppleTalk.

DLC/LLC: Slouží k zapnutí nebo vypnutí zásobníku
protokolu DLC/LLC.

ZABEZPEČENÝ WEB: Lze určit, zda integrovaný webový
server bude akceptovat pouze komunikaci protokolem
HTTPS (zabezpečený protokol HTTP), nebo zda akceptuje
HTTP i HTTPS.

DIAGNOSTIKA: Poskytuje testy napomáhající při zjišťování
potíží s se síťovým hardwarem nebo s připojením v síti TCP/
IP.