HP LaserJet 4350 Printer series - Nabídka Informace

background image

Nabídka Informace

V nabídce Informace jsou k dispozici informační stránky s podrobnostmi o tiskárně a její
konfiguraci. Přejděte k požadované informační stránce a stiskněte tlačítko (

V

YBRAT

).

Položka

Vysvětlení

TISKNOUT MAPU NABÍDEK

Na mapě nabídek je zobrazeno rozvržení a
aktuální nastavení položek nabídky ovládacího
panelu. Další informace naleznete v části

Přehled nabídek

.

TISKOUT

KONFIGURACI

Na stránce konfigurace je zobrazena aktuální
konfigurace tiskárny. Je-li v tiskárně
nainstalován tiskový server HP Jetdirect,
vytiskne se na stránce konfigurace také
nastavení tohoto serveru. Další informace
naleznete v části

Stránka konfigurace

.

TISKNOUT STAVOVOU STRÁNKU

SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Na stránce stavu spotřebního materiálu jsou
uvedeny úrovně spotřebního materiálu
v tiskárně, výpočet zbývajících stránek a
informace o opotřebení tiskových kazet. Tato
stránka je k dispozici pouze při použití
originálního spotřebního materiálu HP. Další
informace naleznete v části

Stránka stavu

spotřebního materiálu

..

TISKNOUT STRÁNKU VYUŽITÍ

Na stránkách využití tiskárny je zobrazen počet
vytisknutých stránek spolu s použitým zdrojem
papíru. Dále je zde uvedeno množství
jednostranně a oboustranně vytištěných stránek.

Poznámka

Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je
v tiskárně nainstalováno velkokapacitní úložné
zařízení, které obsahuje rozpoznaný systém
souborů, například doplňková paměťová karta
CompactFlash. Při volbě této položky se
vytiskne stránka s informacemi, které lze využít
pro účetní účely.

TISKNOUT ADRESÁŘ

SOUBORU

Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je
v tiskárně nainstalováno velkokapacitní úložné
zařízení, které obsahuje rozpoznaný systém
souborů, například doplňková paměťová karta
CompactFlash. Složka souborů obsahuje
informace o všech nainstalovaných
velkokapacitních zařízeních k ukládání dat. Další
informace naleznete v části

Paměť tiskárny

.

TISKNOUT SEZNAM PÍSEM

PCL

V seznamu písem PCL jsou uvedena všechna
písma PCL, která jsou aktuálně pro tiskárnu
dostupné. Další informace naleznete v části

Seznam písem PCL nebo PS

.

CSWW

Nabídka Informace

203

background image

Položka

Vysvětlení

TISKNOUT SEZNAM PÍSEM

PS

V seznamu písem PS jsou uvedena všechna
písma PS, která jsou aktuálně pro tiskárnu
dostupné. Další informace naleznete v části

Seznam písem PCL nebo PS

.

204

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW