HP LaserJet 4350 Printer series - Nabídka Diagnostika

background image

Nabídka Diagnostika

Tato podnabídka slouží správcům pro izolování součástí, odstraňování uvíznutí papíru a
potíží s kvalitou tisku.

V následující části jsou uvedeny možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

TISKNOUT
PROTOKOL
UDÁLOSTÍ

Žádné hodnoty na
výběr.

Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) vytiskne tiskárna

50 posledních záznamů událostí. Na vytištěném
seznamu událostí je uvedeno číslo chyby, kód
chyby, počet stránek a popis nebo jazyk tiskárny.

ZOBRAZIT
PROTOKOL

UDÁLOSTÍ

Žádné hodnoty na
výběr.

Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) lze na ovládacím

panelu tiskárny procházet obsahem protokolu
událostí, který zobrazuje až 50 posledních
záznamů událostí. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a

(

D

OLŮ

) můžete procházet obsah protokolu

událostí.

222

Dodatek B Nabídky ovládacího panelu

CSWW

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

TEST DRÁHY PAPÍRU TISK ZKUŠEBNÍ

STRÁNKY

ZDROJ

VÝSTUP

DUPLEX

KOPIE

Slouží k vytvoření testovací stránky, která je
vhodná pro prověření funkcí tiskárny pro
manipulaci s papírem.

TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY: Stisknutím tlačítka

(

V

YBRAT

) lze spustit test dráhy papíru podle

nastavení zdroje (zásobníku), výstupu (výstupní
přihrádka), oboustranného tisku a počtu kopií,
které jste nastavili v ostatních možnostech
nabídky Test dráhy papíru. Před vybráním
možnosti TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY nastavte
ostatní možnosti.

ZDROJ: Slouží k nastavení zásobníku, pro který
chcete testovat dráhu papíru. Je možné vybrat
libovolný nainstalovaný zásobník. Chcete-li
testovat dráhy papíru ze všech zásobníků,
vyberte možnost VŠECHNY ZÁSOBNÍKY. Ve
vybraných zásobnících musí být vložen papír.

VÝSTUP: Slouží k nastavení výstupní přihrádky,
pro kterou chcete testovat dráhu papíru. Je
možné vybrat libovolnou nainstalovanou
výstupní přihrádku. Doplňkové přihrádky
(přihrádka stohovače nebo stohovače se
sešívačkou) musí být také správně
nakonfigurovány v ovladači tiskárny. Chcete-li
testovat všechny dráhy papíru, vyberte možnost
VŠECHNY PŘIHRÁDKY.

DUPLEX: Slouží k nastavení, zda bude papír
během testu dráhy papíru procházet duplexní
jednotkou či nikoli. Tato možnost je dostupná
pouze pokud je nainstalována duplexní jednotka.

KOPIE: Slouží k nastavení počtu listů papíru,
který se během testu dráhy papíru použije
z každého zásobníku. Testujete-li doplňkový
stohovač se sešívačkou (možnost VÝSTUP),
nastavte alespoň 10 listů.

CSWW

Nabídka Diagnostika

223