HP LaserJet 4350 Printer series - Nabídky ovládacího panelu

background image

Nabídky ovládacího panelu

Většinu běžných tiskových úloh z počítače můžete provést prostřednictvím ovladače tiskárny
nebo aplikace. Toto jsou nejsnadnější způsoby ovládání tiskárny a mají přednost před
nastavením provedeným z ovládacího panelu. Další informace o přístupu k ovladači tiskárny
naleznete v nápovědě aplikace nebo v části

Používání ovladače tiskárny

.

Tiskárnu lze ovládat také změnou nastavení na ovládacím panelu tiskárny. Ovládací panel
tiskárny umožňuje přístup k funkcím tiskárny, které nejsou podporovány aplikací nebo
ovladačem tiskárny.

Z ovládacího panelu tiskárny je možné vytisknout přehled nabídky, ve kterém jsou
znázorněny aktuální hodnoty nastavení (viz

Přehled nabídek

). V následujících kapitolách

jsou uvedeny jednotlivé možnosti nastavení. Ve sloupci Hodnoty jsou hvězdičkou (*)
označeny výchozí hodnoty nastavení.

Některé nabídky nebo položky nabídek jsou zobrazeny pouze pokud je v tiskárně
nainstalováno dané příslušenství.

Tato část popisuje následující nabídky:

● Nabídka Načtení úlohy
● Nabídka Informace
● Nabídka Manipulace s papírem
● Nabídka Konfigurace zařízení
● Nabídka Diagnostika
● Nabídka Servis

CSWW

201