HP LaserJet 4350 Printer series - Prohlášení o shodě

background image

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě
podle ISO/NEC, příručka 22 a EN 45014

Název výrobce:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že výrobek

Název výrobku:

Tiskrna HP LaserJet 4250 a LaserJet 4350

Předpisové číslo modelu

3)

:

BOISB-0309-00
Obsahuje zařízení pro oboustranný tisk (Q2439B), volitelný vstupní zásobník na 500
listů (Q2440B), volitelný vstupní zásobník na 1 500 listů (Q2440B) a volitelný odkládací
zásobník se sešívačkou na 500 listů (Q2443B)

Varianty výrobku:

VŠECHNY

vyhovuje následujícím specifikacím:

Bezpečnost:

IEC 60950:1999 / EN60950: 2000
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (laserový/LED výrobek třídy 1)
GB4943-2001

Elektromagnetická
slučitelnost:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 třída B

1)

EN 61000-3-2:1995 + A14
EN 61000-3-3:1995 + A1
EN 55024:1998
FCC kapitola 47 CFR, oddíl 15, třída B

2

/ ICES-003, 4. vydání

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Doplňující informace:

Uvedený výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 89/336/EEC, směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC a je označen příslušným
symbolem CE.

1) Výrobek byl testován s osobními počítači Hewlett-Packard s typickou systémovou konfigurací.

2) Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů FCC. Při používání výrobku musí být splněny následující podmínky: (1) zařízení nesmí
vyvářet škodlivé rušení a (2) musí být schopno přijímat jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit jeho funkci.

3) Z důvodů zákonných nařízení bylo tomuto výrobku přiřazeno Předpisové modelové číslo. Nezaměňujte toto číslo s prodejním názvem
výrobku nebo číslem (čísly) výrobku.

Boise, Idaho , USA

12. března 2004

Pouze pro otázky zákonných nařízení:

Kontakt v Austrálii:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt v Evropě:

Vaše místní kancelář prodeje a služeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE /
Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, (Tel:
208-396-6000)

258

Dodatek F Informace o předpisech

CSWW