HP LaserJet 4350 Printer series - Laser safety statement

background image

Laser safety statement

Centrum pro zařízení a radiologické zdraví CRDH Správy výživy a léčiv USA zavedlo
nařízení pro laserové přístroje vyrobené po 1. srpnu 1976. Dodržování těchto nařízení je
povinné u výrobků prodávaných ve Spojených státech. Tiskárna je certifikována jako
laserový výrobek „třídy 1“ normy Radiation Performance Standard organizace U.S.
Department of Health and Human Services (DHHS) podle zákona z roku 1968 Radiation
Control for Health and Safety Act.

Protože je radiace vyzařovaná uvnitř tiskárny zcela odstíněna ochrannými kryty a vnějším
krytem, není možné, aby laserový paprsek unikl v jakémkoli okamžiku při běžném
uživatelském provozu.

VAROVÁNÍ!

Použití ovládacích prvků, úpravy nebo provádění postupů, které jsou odlišné od postupů
uvedených v této uživatelské příručce, může vést k vystavení vlivu nebezpečného záření.