HP LaserJet 4350 Printer series - Tiskové spotřební materiály HP LaserJet

background image

Tiskové spotřební materiály HP LaserJet

V mnoha zemích/oblastech provádí společnost HP sběr spotřebního materiálu (například
tiskových kazet a fixačních jednotek) určeného pro tento výrobek v rámci programu
recyklace spotřebního materiálu HP. Snadný a bezplatný sběrný program je k dispozici ve
více než 30 zemích/oblastech. Vícejazyčné informace a pokyny týkající se tohoto programu
jsou přiloženy ke každé tiskové kazetě HP LaserJet a balení spotřebního materiálu HP.

CSWW

Program šetření životního prostředí

255

background image

Informace o programu sběru recyklovatelného spotřebního materiálu HP

Od roku 1992 nabídla společnost HP bezplatný program sběru recyklovatelného
spotřebního materiálu HP LaserJet na 86 % světového trhu, kde je spotřební materiál
HP LaserJet prodáván. Ve většině balení tiskových kazet HP LaserJet jsou v příručce s
pokyny přiloženy štítky s uvedenou adresou a zaplaceným poštovným. Štítky a hromadná
balení lze také získat prostřednictvím webu na adrese

http://www.hp.com/recycle

. V roce

2002 bylo v rámci programu recyklace spotřebního materiálu HP Planet Partners celkově
recyklováno více než 10 milionů tiskových kazet HP LaserJet. Toto rekordní číslo
představuje 15 milionů kilogramů materiálu z tiskových kazet, které neskončily na skládkách.
Celosvětově společnost HP recykluje v průměru 80 % tiskových kazet podle váhy, jedná se
především o plasty a kovy. Recyklované plasty a kovy jsou použity při výrobě nových
produktů, například produktů HP, plastových přihrádek nebo cívek. Zbývající materiál je
zlikvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Program sběru v rámci USA S ohledem na zvýšení ochrany životního prostředí
společnost HP doporučuje odevzdávat použité kazety a spotřební materiál v
hromadných zásilkách. Zabalte dvě nebo více kazet a použijte jednu předplacenou
nálepku UPS s předtištěnou adresou, která je součástí balení. Další informace získáte v
USA na telefonním čísle 1-800-340-2445 nebo na webových stránkách spotřebního
materiálu HP LaserJet na adrese

http://www.hp.com/recycle

.

Program sběru mimo USA Zákazníci z jiných zemí/oblastí mohou získat další
informace o dostupnosti Programu navracení a recyklace tiskového spotřebního
materiálu společnosti HP z místní kanceláře prodeje a služeb společnosti HP nebo na
adrese

http://www.hp.com/recycle

.

Papír

Tento výrobek může používat recyklovaný papír, pokud takový papír splňuje směrnice
popsané v příručce HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Příručku lze stáhnout ve
formátu PDF na adrese

http://www.hp.com/support/ljpaperguide

. Tento produkt je vhodný

pro použití recyklovaných médií podle normy EN12281:2002.

Omezení materiálu

Tento výrobek HP neobsahuje přísady rtuti.

V pájených spojích tohoto výrobku HP je obsaženo olovo. To může po ukončení své
životnosti vyžadovat zvláštní zacházení. Tento produkt bude případně převeden do výroby
bez použití olova v souladu s evropským zákonem o odpadu z elektrického a elektronického
zařízení (WEEE).

V tomto výrobku HP je obsažena baterie, která může po ukončení své životnosti vyžadovat
zvláštní zacházení.

Typ

Lithium Carbon Monofluorid (BR1632), 3 V,
knoflíková baterie, 1,5 gramu

Materiály

Neobsahují rtuť, neobsahují kadmium

Umístění

Na vytištěném schématu zapojení

Lze uživatelsky vyjmout

Ne

Informace o recyklaci naleznete na adrese

http://www.hp.com/recycle

nebo kontaktujte

místní zastupitelství nebo organizaci Electronics Industry Alliance na adrese:

http://www.eiae.org.

256

Dodatek F Informace o předpisech

CSWW