HP LaserJet 4350 Printer series - Spotřeba energie

background image

Spotřeba energie

Spotřeba energie v režimu PowerSave prudce klesne. Šetří se tím přírodní zdroje a peníze,
aniž by došlo ke snížení vysokého výkonu tohoto produktu. Tento výrobek splňuje
požadavky ENERGY STAR

®

(Tiskárny, verze 3.0), dobrovolného programu pro podporu

vývoje kancelářských výrobků s nízkou spotřebou energie.

ENERGY STAR

®

je servisní známka registrovaná v USA a vlastněná vládou USA. Jako

účastník programu ENERGY STAR udává společnost Hewlett-Packard, že tento výrobek
splňuje pravidla ENERGY STAR pro energetickou hospodárnost. Další informace naleznete
v části

http://www.energystar.gov

.

Spotřeba toneru

V režimu EconoMode spotřebovává tiskárna podstatně méně toneru, což může prodloužit
životnost tiskové kazety.

Spotřeba papíru

Spotřebu médií a přírodních zdrojů lze snížit díky doplňkové funkci automatického
duplexního (oboustranného) tisku a funkci tisku více stránek na jeden list papíru. (Funkce
automatického oboustranného tisku je k dispozici pouze u tiskáren s vestavěnou duplexní
jednotkou. Ruční oboustranný tisk je k dispozici pro všechny modely. Viz

Tisk na obě strany

papíru (jednotka pro oboustranný tisk)

.)

Plasty

Plastové díly o hmotnosti větší než 25 gramů jsou označené podle mezinárodních norem,
které zvyšují možnosti identifikace plastů pro účely recyklace na konci životnosti výrobku.