HP LaserJet 4350 Printer series - Další informace

background image

Další informace

Další informace o těchto tématech týkajících se životního prostředí naleznete na adrese

http://www.hp.com/go/environment

a

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/

productinfo/safety

.

Dokument o ekologickém profilu tohoto výrobku a mnoha dalších podobných výrobků HP.

Přístup k ochraně životního prostředí společnosti HP

Systém ochrany životního prostředí společnosti HP

Program společnosti Hewlett-Packard pro navracení a recyklaci výrobků po uplynutí
doby životnosti

Dokument o bezpečnosti práce s materiálem (MSDS)

CSWW

Program šetření životního prostředí

257