HP LaserJet 4350 Printer series - Předpisy FCC

background image

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity
splňuje v rámci části 15 předpisů FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před
škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může
vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud toto zařízení není instalováno a užíváno v
souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nemůžeme
však zaručit, že se rušení v některém konkrétním případě neobjeví; přítomnost rušení je
možné zjistit vypnutím a následným zapnutím zařízení. Pokud zařízení způsobuje rušení
rádiového nebo televizního spojení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit
některými z těchto kroků:

přesměrování nebo přemístění přijímací antény,

zvýšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,

zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen
přijímač,

kontaktování prodejce nebo kvalifikovaného servisního technika pro opravy
radiopřijímačů nebo televizních přijímačů.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností HP,
mohou mít za následek neplatnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Podle omezení třídy B části 15 pravidel FCC je pro přenos dat vyžadováno použití stíněného
kabelu.

254

Dodatek F Informace o předpisech

CSWW