HP LaserJet 4350 Printer series - Úvod

background image

Úvod

Tato část obsahuje následující informace o předpisech:

Předpisy FCC

Program šetření životního prostředí

Prohlášení o shodě

Laser safety statement

Canadian DOC statement

Korean EMI statement

Finnish laser statement

CSWW

Úvod

253