HP LaserJet 4350 Printer series - Používání nápovědy tiskárny online

background image

Používání nápovědy tiskárny online

Z ovládacího panelu tiskárny lze vstoupit do nápovědy online, která obsahuje pokyny pro
řešení většiny chyb tiskárny. Některé zprávy ovládacího panelu se střídají s pokyny k získání
přístupu do nápovědy online.

Kdykoliv se zprávy střídají se zprávou Pro nápovědu stiskněte , stiskněte tlačítko
(

N

ÁPOVĚDA

) a zobrazte nápovědu. Pomocí tlačítek (

N

AHORU

) a (

D

OLŮ

) můžete nápovědou

procházet.

Chcete-li systém nápovědy online ukončit, stiskněte tlačítko

N

ABÍDKA

.