HP LaserJet 4350 Printer series - Vysvětlení zpráv tiskárny

background image

Vysvětlení zpráv tiskárny

Zprávy tiskárny zobrazené na displeji ovládacího panelu tiskárny ukazují normální stav
tiskárny (např. Zpracovává se...) nebo chybový stav (např. ZAVŘETE HORNÍ KRYT), který
vyžaduje pozornost. V části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

jsou uvedeny

nejobvyklejší zprávy, které vyžadují pozornost nebo mohou vyvolat dotazy. Zprávy jsou v
seznamu uvedeny nejprve v abecedním pořadí a na konci jsou uvedeny zprávy s číselným
kódem.