HP LaserJet 4350 Printer series - 5 Vybírá tiskárna správné zásobníky a příslušenství pro manipulaci s papírem?

background image

5 Vybírá tiskárna správné zásobníky a příslušenství pro
manipulaci s papírem?

ANO

Řešení dalších problémů vyhledejte v obsahu, rejstříku nebo v
nápovědě online k ovladači tiskárny.

NE

Tiskárna podává papír z nesprávného
zásobníku.

Volitelné příslušenství nepracuje správně. Na displeji ovládacího

panelu tiskárny se
zobrazuje jiná zpráva než
PŘIPRAVENO.

124

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Zkontrolujte, zda jste vybrali správný
zásobník. (Viz

Výběr zdroje (zásobníku)

papíru

.)

Zásobníky musejí být správně
nakonfigurovány pro daný formát a typ
papíru. (Viz

Plnění zásobníků

.) Z

vytisknuté stránky konfigurace zjistíte
aktuální nastavení zásobníku. (Viz

Stránka konfigurace

.)

Zkontrolujte, zda je v aplikaci nebo
ovladači tiskárny správně nastaven
zdrojový zásobník a jeho typ.
(Nastavení provedená v ovladači
tiskárny nebo v aplikaci ruší nastavení
provedená na ovládacím panelu.)

Ve výchozím nastavení se nejprve
tiskne na papír vložený do zásobníku 1.
Pokud nechcete tisknout ze zásobníku
1, vyjměte z něj veškerý papír nebo
změňte nastavení POUŽÍT
POŽADOVANÝ ZÁSOBNÍK. (Viz

Vlastní nastavení fungování zásobníku
1

.) Nastavení FORMÁT V ZÁSOBNÍKU

1 a TYP V ZÁSOBNÍKU 1 změňte na
jinou hodnotu než LIBOVOLNÝ.

Chcete-li tisknout ze zásobníku 1, ale
nemůžete ho vybrat v aplikaci,
prostudujte další informace v části

Vlastní nastavení fungování zásobníku 1

.

Vytiskněte stránku konfigurace a
zkontrolujte, zda je příslušenství
správně nainstalované a správně
pracuje. (Viz

Stránka konfigurace

.)

Nakonfigurujte ovladač tiskárny tak, aby
rozpoznal nainstalovaná příslušenství
(včetně zásobníků). (Viz nápověda
online k ovladači tiskárny.)

Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.

Zkontrolujte, zda je volitelné
příslušenství určeno pro danou tiskárnu.

Pokud jednotka pro oboustranný tisk
netiskne oboustranně, zkontrolujte, zda
je zadní výstupní přihrádka zavřená.

Pokud jednotka pro oboustranný tisk
netiskne oboustranně, pravděpodobně
budete muset nainstalovat více paměti.
(Viz

Paměť tiskárny

.)

Poznámka

Jednotky pro oboustranný tisk jsou
dodávány pro modely tiskáren, které mají v
názvu výrobku písmeno d. U všech
ostatních modelů se jedná o volitelné
příslušenství.

Pokud volitelný stohovač nebo
stohovač se sešívačkou nepracuje
správně, zkontrolujte kontrolky
příslušenství. (Viz

Kontrolky

příslušenství

.)

Pokud volitelný stohovač nebo
stohovač se sešívačkou nepracuje
správně, zkontrolujte, zda se na displeji
ovládacího panelu nezobrazuje nějaká
zpráva. (Viz

Interpretace zpráv

ovládacího panelu

.)

Pokud u volitelného stohovače se
sešívačkou nefunguje sešívačka, ale
kontrolka příslušenství svítí zeleně a
zároveň se na displeji ovládacího
panelu tiskárny nezobrazuje ani zpráva
PŘÍLIŠ MNOHO STRÁNEK V ÚLOZE,
ani JINÉ FORMÁTY PAPÍRU V
ÚLOZE
, zavolejte do střediska podpory.
(Viz

Služby zákazníkům HP

.)

Přejděte k části

Interpretace zpráv
ovládacího panelu

.

CSWW

Vývojový diagram pro odstraňování potíží

125