HP LaserJet 4350 Printer series - 4 Vytiskla se úloha podle očekávání?

background image

4 Vytiskla se úloha podle očekávání?

ANO

Přejděte ke kroku 5.

NE

Tiskový výstup je zkomolený
nebo se tiskne jen část
stránky.

Tisk se zastaví uprostřed
úlohy.

Rychlost tisku je nižší než
očekávaná.

Nastavení ovládacího
panelu se neprojevují.

122

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Zkontrolujte, zda
používáte správný
ovladač tiskárny. (Viz

Používání ovladače
tiskárny

.)

Datový soubor odeslaný
do tiskárny je
pravděpodobně
poškozený. Otestujte
soubor tak, že ho zkusíte
vytisknout v jiné tiskárně
(pokud je to možné), nebo
zkuste vytisknout jiný
soubor.

Zkontrolujte zapojení
kabelu rozhraní. Otestujte
kabel tak, že ho použijete
u jiného počítače (pokud
je to možné).

Vyměňte kabel rozhraní
za kabel vysoké kvality
(viz

Čísla dílů

).

Zjednodušte tiskovou
úlohu, tiskněte při nižším
rozlišení nebo do tiskárny
nainstalujte více paměti.
(Viz

Paměť tiskárny

.)

Zřejmě postrádáte zprávu
tiskárny, která by vám
pomohla problém vyřešit.
V podnabídce Nastavení
systému (v nabídce
Konfigurace zařízení) na
ovládacím panelu tiskárny
dočasně vypněte
nastavení Smazatelná
varování a Automatické
pokračování. Pak úlohu
znovu vytiskněte.

Zřejmě jste stiskli
tlačítko

Z

ASTAVIT

.

Zkontrolujte, zda je
napájení tiskárny stálé
a vyhovuje
specifikacím tiskárny.
(Viz

Napájení

.)

Zjednodušte tiskovou
úlohu.

Přidejte do tiskárny
více paměti. (Viz

Paměť tiskárny

.)

Vypněte tisk
informačních stránek.
(Obraťte se na správce
sítě.)

Pokud tisknete na úzký
papír, tisknete ze
zásobníku 1, používáte
režim zapékací
jednotky SILNÝ 2 nebo
pokud jste nastavili
možnost Rychlost
malého papíru na
hodnotu POMALÁ,
měli byste očekávat
nižší rychlosti.

Zkontrolujte nastavení
v ovladači tiskárny
nebo v aplikaci.
(Nastavení provedená
v ovladači tiskárny
nebo v aplikaci ruší
nastavení provedená
na ovládacím panelu.)

Tisková úloha není správně
naformátována.

Papír se nepodává
správně nebo je
poškozený.

Vyskytují se problémy v kvalitě tisku.

CSWW

Vývojový diagram pro odstraňování potíží

123

background image

Zkontrolujte, zda
používáte správný
ovladač tiskárny. (Viz

Používání ovladače
tiskárny

.)

Zkontrolujte nastavení
aplikace. (Viz nápověda
online k aplikaci.)

Zkuste použít jiné písmo.

Zřejmě došlo ke ztrátě
zavedených prostředků.
Pravděpodobně je budete
muset zavést znovu.

Zkontrolujte, zda je
papír správně vložen
do tiskárny a zda
vodítka nejsou příliš
těsně nebo volně u
papíru.

Pokud máte problémy
s tiskem na papír
vlastního formátu,
prostudujte další
informace v části

Tisk

na malé formáty,
vlastní formát a silný
papír

.

Jsou-li stránky
pomačkané nebo
zkroucené nebo je-li
obraz na stránce
zešikmený, prostudujte
další informace v části

Odstraňování potíží s
kvalitou tisku

.

Upravte rozlišení tisku. (Viz

Podnabídka Kvalita tisku

.)

Zkontrolujte, zda je nastavení RET zapnuté. (Viz

Podnabídka Kvalita tisku

.)

Přejděte k části

Odstraňování potíží s kvalitou tisku

.