HP LaserJet 4350 Printer series - Vývojový diagram pro odstraňování potíží

background image

Vývojový diagram pro odstraňování potíží

Pokud tiskárna řádně neodpovídá, určete problém pomocí vývojového diagramu. Pokud
tiskárna v některém kroku nevyhoví, postupujte podle příslušných doporučení.

Nepodaří-li se vám problém vyřešit podle doporučení v této příručce, obraťte se na
autorizovaný servis HP nebo poskytovatele podpory. (Viz

Služby zákazníkům HP

.)

Poznámka

Uživatelé systému Macintosh: Další informace o odstraňování potíží naleznete v části

Řešení obecných potíží v systému Macintosh

.