HP LaserJet 4350 Printer series - Pokyny pro používání papíru

background image

Pokyny pro používání papíru

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků tisku, zkontrolujte, zda má papír dobrou kvalitu,
nejsou na něm žádné rýhy, vruby, trhliny, kazy, volné částečky, prach, záhyby, póry a zda
nemá zvlněné nebo ohnuté rohy.

Pokud si nejste jistí, jaký typ papíru vkládáte (např. bankovní nebo recyklovaný), zkontrolujte
štítek na balíku papíru.

Úplný seznam podporovaných médií naleznete v části

Podporované formáty médií pro tisk

.

Následující problémy s papírem mohou způsobit rozdíly v kvalitě tisku, uvíznutí papíru nebo i
poškození tiskárny.

Příznak

Problém s papírem

Řešení

Nízká kvalita tisku nebo
přilnavost toneru

Papír obsahuje příliš mnoho
vlhkosti, je příliš hrubý, silný
nebo hladký, je vytlačovaný
nebo pochází ze špatné
výrobní dávky.

Zkuste použít jiný druh papíru s
hladkostí 100 a 250 jednotek
Sheffield se 4% až 6%
obsahem vlhkosti.

Výpadky tisku, uvíznutí, zvlnění

Papír nebyl skladován
vhodným způsobem.

Vlastnosti papíru se na
jednotlivých stranách liší.

Papír skladujte naplocho v
obalu odolném proti vlhkosti.

Otočte papír.

Nadměrné zvlnění

Papír je příliš vlhký, má
nevhodný směr zrna nebo má
strukturu krátkého zrna.

Vlastnosti papíru se na
jednotlivých stranách liší.

Otevřete zadní výstupní
přihrádku nebo použijte papír s
dlouhým zrnem.

Otočte papír.

Zmačkání papíru, poškození
tiskárny

V papíru jsou výřezy nebo
perforace.

Používejte papír bez výřezů
nebo perforací.

Potíže se zaváděním

Papír má nerovné okraje nebo
pochází ze špatné výrobní
dávky.

Vlastnosti papíru se na
jednotlivých stranách liší.

Papír je příliš vlhký, hrubý, silný
nebo příliš hladký.

Papír má špatnou orientaci
zrna, je z krátkých zrn nebo je
vytlačovaný.

Použijte papír vysoké kvality
určený pro laserové tiskárny.

Otočte papír.

Zkuste použít jiný druh papíru s
hladkostí 100 a 250 jednotek
Sheffield se 4% až 6%
obsahem vlhkosti.

Otevřete zadní výstupní
přihrádku nebo použijte papír s
dlouhým zrnem.

Poznámka

Nepoužívejte hlavičkový papír předtištěný nízkoteplotními inkousty, které se používají
v některých typech termografie. Nepoužívejte vyvýšené nebo vytlačované hlavičkové papíry.
K fixaci toneru na papír používá tiskárna teplo a tlak. Zkontrolujte, zda barevný papír nebo
předtištěné formuláře obsahují inkousty, které jsou kompatibilní s touto fixační teplotou (200 °
C po dobu 0,1 sekundy).

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení těchto zásad může způsobit uvíznutí papíru nebo poškození tiskárny.

130

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW