HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění uvíznutého papíru z volitelné jednotky pro oboustranný tisk

background image

Odstranění uvíznutého papíru z volitelné jednotky pro
oboustranný tisk

Uvízne-li papír při oboustranném tisku, postupujte při kontrole uvíznutí a odstranění papíru
podle následujících pokynů.

Odstranění uvíznutého média z volitelné jednotky pro oboustranný tisk

1. Nadzvedněte volitelnou jednotku pro oboustranný tisk a poté ji tahem vyjměte.

2. Vyjměte všechny papíry, které jsou v zásobníku 2 nahoře. (Možná bude nutné sáhnout

dovnitř tiskárny.)

3. Vytáhněte pomalu všechny papíry z volitelné jednotky pro oboustranný tisk.

4. Vložte volitelnou jednotku pro oboustranný tisk do tiskárny.

5. Pokud zpráva o uvíznutí papíru přetrvává, je uvíznuté médium stále v tiskárně. Hledejte

uvíznutý papír na jiném místě. (Viz

Místa uvíznutí

.)

138

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW