HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky

background image

Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky

Tento postup použijte pouze v těchto případech:

Tiskové médium uvízlo uvnitř fixační jednotky a nelze je vyjmout z oblasti horního krytu
ani z oblasti zadního výstupu.

List tiskového média se roztrhl při pokusu o odstranění listu z fixační jednotky.

Odstranění uvíznutého média z fixační jednotky

1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Fixační jednotka je žhavá. Před vyndáním fixační jednotky z tiskárny vyčkejte 30 minut,
dokud jednotka nevychladne. Zabráníte tak možným popáleninám.

2. Otočte tiskárnu zadním krytem k sobě. Pokud byla nainstalována jednotka pro

oboustranný tisk, vyjměte ji nadzvednutím a vytažením.

3. Otevřete zadní výstupní přihrádku a vysuňte výsuvný nástavec tak, až se zastaví.

4. Vyjměte zadní výstupní přihrádku a výsuvný nástavec zatlačením na střed přihrádky a

uvolněním dvou závěsných čepů.

2

1

2

140

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

5. Uchopte pevně obě strany fixační jednotky. Modrou páčku posuňte směrem vzhůru a

vytáhněte fixační jednotku z tiskárny.

6. Vyjměte uvíznuté tiskové médium. V případě potřeby zvedněte černý plastový

vymezovač umístěný na vrchu fixační jednotky. Usnadníte si přístup k uvíznutému listu.
Můžete se také pokusit vysunout uvíznutý list otočením uvolňovacího kola, které je
umístěné na boku fixační jednotky.

UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování uvíznutého tiskového média z oblasti fixační jednotky nepoužívejte ostré
předměty. Mohli byste fixační jednotku poškodit.

7. Zasuňte fixační jednotku do tiskárny tak, aby modré páčky na obou stranách zaklaply na

místo.

8. Nainstalujte zadní výstupní přihrádku. Opatrným zatáhnutím za přihrádku zkontrolujte,

zda jsou čepy závěsu úplně zasunuty.

1

2

1

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

141

background image

9. Zapojte napájecí kabel do tiskárny.

10. Jednotku pro oboustranný tisk vraťte na místo, pokud byla vyjmuta.

11. Zapněte tiskárnu.

12. Pokud zpráva o uvíznutí papíru přetrvává, je uvíznuté médium stále v tiskárně. Hledejte

uvíznutý papír na jiném místě. (Viz

Místa uvíznutí

.)

Po odstranění všech uvíznutých tiskových médií je potřeba znovu odeslat tiskovou úlohu,
protože tiskárna byla vypnuta.