HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění uvíznutého papíru z oblastí výstupu

background image

Odstranění uvíznutého papíru z oblastí výstupu

Postupy z této části jsou určeny pro odstranění uvíznutého papíru ze zadní výstupní
přihrádky nebo volitelného stohovače nebo stohovače se sešívačkou.

Odstranění uvíznutého papíru ze zadní výstupní přihrádky

1. Otevřete zadní výstupní přihrádku. Je-li většina tiskového média stále uvnitř tiskárny,

bude pravděpodobně snazší je vyjmout z oblasti horního krytu. (Viz

Odstranění

uvíznutého papíru z oblasti horního krytu a tiskové kazety

.)

2. Uchopte pevně obě strany média a opatrně je vytáhněte z tiskárny. (Na listu může být

uvolněný toner. Buďte opatrní a nevysypte ho na sebe nebo do tiskárny.)

Poznámka

Pokud je vyjmutí uvíznutého tiskového média obtížné, pokuste se uvolnit papír otevřením
horního krytu. Pokud je list roztržený nebo pokud ho stále nemůžete vyjmout, prostudujte
část

Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky

.

3. Zavřete zadní výstupní přihrádku.

4. Pro odstranění zprávy o uvíznutí papíru otevřete a zavřete horní kryt.

5. Pokud zpráva o uvíznutí papíru přetrvává, je uvíznuté médium stále v tiskárně. Hledejte

uvíznutý papír na jiném místě. (Viz

Místa uvíznutí

.)

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

139