HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění uvíznutého média ze zásobníku

background image

Odstranění uvíznutého média ze zásobníku

Tento oddíl popisuje odstranění uvíznutého papíru ze zásobníků. Viz také

Odstranění

uvíznutého média z volitelného podavače obálek

.

Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1

Uvíznutý papír nebo jiné tiskové médium pomalu vytáhněte z tiskárny. Pokud již byla část
papíru vtažena do tiskárny, postupujte podle pokynů v části

Odstranění uvíznutého papíru z

oblasti horního krytu a tiskové kazety

.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

135

background image

Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 nebo z volitelného
zásobníku pro 500 listů

1. Vysuňte zásobník z tiskárny, trochu ho nadzvedněte a vyjměte z něj všechna poškozená

média.

2. Je-li v oblasti podavače vidět hrana uvíznutého tiskového média, zatáhněte pomalu

tiskové médium směrem dolů a ven z tiskárny. (Nevytahujte tiskové médium přímo, jinak
je přetrhnete.) Pokud není tiskové médium vidět, podívejte se do ostatních zásobníků
nebo pod horní kryt. (Viz

Odstranění uvíznutého papíru z oblasti horního krytu a tiskové

kazety

.)

Poznámka

Pokud nelze tiskové médium snadno vyjmout, nepoužívejte sílu. Pokud je tiskové médium
přilepené k zásobníku, pokuste se je vyjmout ze zásobníku nad ním (je-li to možné) nebo z
oblasti horního krytu.

3. Zkontrolujte, zda je tiskové médium ve všech čtyřech rozích a pod značkami maximální

výšky rovné.

4. Zasuňte zásobník zpět do tiskárny.

5. Po stisknutí tlačítka (

V

YBRAT

) se zpráva přestane zobrazovat.

6. Pokud zpráva o uvíznutí papíru přetrvává, je uvíznuté médium stále v tiskárně. Hledejte

uvíznutý papír na jiném místě. (Viz

Místa uvíznutí

.)

136

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Odstranění uvíznutého papíru z volitelného zásobníku pro 1 500 listů

1. Otevřete přední dvířka zásobníku.

2. Je-li hrana uvíznutého papíru vidět v oblasti podavače, vytáhněte pomalu papír směrem

dolů a ven z tiskárny. (Nevytahujte papír přímo, abyste ho nepřetrhli.) Pokud papír není
vidět, podívejte se pod horní kryt. (Viz

Odstranění uvíznutého papíru z oblasti horního

krytu a tiskové kazety

.)

3. Zkontrolujte, zda papír nepřesahuje značky plnění na vymezovačích papíru a zda je

přední hrana stohu papíru zarovnána se šipkami.

4. Zavřete přední dveře zásobníku.

5. Po stisknutí tlačítka (

V

YBRAT

) se zpráva přestane zobrazovat.

6. Pokud zpráva o uvíznutí papíru přetrvává, je uvíznuté médium stále v tiskárně. Hledejte

uvíznutý papír na jiném místě. (Viz

Místa uvíznutí

.)

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

137