HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění uvíznutého média z volitelného podavače obálek

background image

Odstranění uvíznutého média z volitelného podavače obálek

1. Vyjměte všechny obálky, které jsou vloženy do volitelného podavače obálek. Snižte

gramáž obálek a pozvedněte výsuvný nástavec zásobníku do zavřené pozice.

134

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na levé straně volitelného podavače obálek a podržte je

stisknuté. Uchopte pevně obě strany volitelného podavače obálek a opatrně jej
vytáhněte z tiskárny.

3. Odstraňte pomalu každou uvíznutou obálku z tiskárny a volitelného podavače obálek.

4. Zasuňte volitelný podavač obálek do tiskárny, dokud nezapadne do správné pozice.

(Konektor na pravé horní straně volitelného podavače obálek lze zasunout do zástrčky v
tiskárně.) Zatáhněte opatrně za volitelný podavač obálek a zkontrolujte, zda je bezpečně
usazen.

5. Po stisknutí tlačítka (

V

YBRAT

) se zpráva přestane zobrazovat.

6. Pokud zpráva o uvíznutí papíru přetrvává, je uvíznuté médium stále v tiskárně. Hledejte

uvíznutý papír na jiném místě. (Viz

Místa uvíznutí

.)

7. Vložte znovu obálky a spodní obálky zasuňte o něco dál než horní obálky. (Viz

Vkládání

obálek do doplňkového podavače obálek

.)