HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění uvíznutého média z oblasti horního krytu a tiskové kazety

background image

Odstranění uvíznutého média z oblasti horního krytu a
tiskové kazety

Při odstranění média uvíznutého při tisku postupujte takto.

132

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Odstranění uvíznutého papíru z oblasti horního krytu a tiskové kazety

1. Otevřete horní kryt a vyjměte tiskovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte tiskovou kazetu světlu déle než několik minut. Mohla by se poškodit. Zakryjte
tiskovou kazetu listem papíru po dobu, kdy je mimo tiskárnu.

2. Pomocí zeleného držadla zvedněte desku pro vstup papíru.

3. Pomalu vytáhněte uvíznuté médium z tiskárny. Média netrhejte. Pokud nelze média

uvolnit, pokuste se je odklidit z oblasti zásobníků. (Viz

Odstranění uvíznutého média ze

zásobníku

.)

Poznámka

Vyvarujte se rozsypání uvolněného toneru. Veškerý uvolněný toner, který by mohl napadat
do tiskárny, odstraňte pomocí suchého hadříku, který nepouští chlupy. Pokud se uvolněný
toner vysype do tiskárny, mohlo by to způsobit dočasné problémy s kvalitou tisku. Uvolněný
toner lze odstranit z tiskárny vytištěním několika stránek. Pokud jste si tonerem ušpinili šaty,
otřete je suchým hadříkem a vyperte je ve studené vodě. (Horká voda způsobí trvalé
poškození oděvu.)

4. Otevřete zásobník 1 a odstraňte vstupní kryt. Pokud je vloženo tiskové médium, vyjměte

je.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

133

background image

5. Otočte vymezovačem papíru a zkontrolujte případné další uvíznutí na spodní straně.

Pokud je vloženo tiskové médium, vyjměte je.

6. Přiložte vstupní kryt a zavřete zásobník 1.

7. Nainstalujte tiskovou kazetu a zavřete horní kryt.

8. Pokud zpráva o uvíznutí papíru přetrvává, je uvíznuté médium stále v tiskárně. Hledejte

uvíznutý papír na jiném místě. (Viz

Místa uvíznutí

.)

Nepoužíváte-li originální tiskovou kazetu od společnosti HP, může být na displeji ovládacího
panelu tiskárny zobrazena zpráva NAINSTALOVÁN NEORIGINÁLNÍ SPOTŘEBNÍ
MATERIÁL
. Pokračujte stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

).

Odstranění uvíznutého média z volitelného podavače obálek

Tento oddíl se týká pouze uvíznutého média ve volitelném podavači obálek.