HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění opakovaných uvíznutí papíru

background image

Odstranění opakovaných uvíznutí papíru

Dochází-li často k uvíznutí papíru, zkuste následující postup:

Zkontrolujte všechna možná místa uvíznutí. (Viz

Odstranění uvíznutého papíru

.) V

tiskárně může být zaklesnutý kousek tiskového média. Dokonce i malý utržený kousek
tiskového média, který zůstal v tiskárně, může způsobit opakovaná uvíznutí papíru.

Zkontrolujte, zda jsou zásobníky správně nastaveny. (Viz

Plnění zásobníků

.)

Vymezovače by měly zaklapnout na místo, aniž by příliš k médiu přiléhaly.

144

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Zkontrolujte, zda jsou tisková média správně vložena do zásobníku a zda zásobníky
nejsou přeplněny. Zkontrolujte, zda je stoh papíru umístěn pod zarážkami a pod
značkami maximálního množství. Viz

Plnění zásobníků

.

Zkontrolujte, zda jsou všechny zásobníky a příslušenství pro manipulaci s papírem
dostatečně zasunuty do tiskárny. (Otevření zásobníku při probíhající tiskové úloze může
způsobit uvíznutí papíru.)

Zkontrolujte, zda jsou všechny kryty a dvířka zavřeny. (Otevření zásobníku při
probíhající tiskové úloze může způsobit uvíznutí papíru.)

Zkuste tisknout do jiné výstupní přihrádky. (Viz

Seznámení se s možnostmi výstupu

média

.)

Listy papíru mohou být slepeny. Pokuste se jednotlivé listy oddělit prohnutím stohu
papíru. Stoh papíru nepřerovnávejte.

Pokud tisknete ze zásobníku 1, vyjměte několik papírů ze stohu.

Tisknete-li z podavače obálek, zkontrolujte, zda jsou obálky správně vloženy (spodní
obálky by měly být poněkud dále než horní obálky.) (Viz

Vkládání obálek do

doplňkového podavače obálek

.)

Tisknete-li na malé formáty, vkládejte tisková média kratší stranou napřed. (Viz

Pokyny

pro použití vlastního formátu papíru

.)

Otočte stoh papíru v zásobníku horními listy dolů. Zkuste také papír otočit o 180°.

Prověřte vlastnosti papíru nebo jiného používaného tiskového média. Používejte pouze
tisková média, která odpovídají specifikacím společnosti HP. (Viz

Technické údaje

papíru

.) Použijte jiné tiskové médium a zjistěte, zda byl problém přetrvává. Nepoužívejte

tiskové médium, které je pokroucené, deformované, poškozené nebo neobvyklé.

Zkontrolujte, zda okolní prostředí vyhovuje specifikacím tiskárny. (Viz

Provozní prostředí

.)

Nepoužívejte papír, který byl již použit v kopírce nebo tiskárně.

Používejte papír z právě otevřeného balíku.

Zkuste použít jiný typ papíru.

Netiskněte oboustranně na obálky a fólie. (Viz

Tisk na obálky

a

Tisk na fólie

).

Tiskněte jen na celé listy se štítky a netiskněte na obě strany listů se štítky. (Viz

Tisk na

štítky

.)

Zkontrolujte, zda napájení tiskárny je nepřerušované a vyhovuje specifikacím tiskárny.
(Viz

Napájení

.)

Vyčistěte tiskárnu. (Viz

Čištění tiskárny

.)

Pokud tiskárna vyžaduje údržbu, proveďte preventivní údržbu. Viz

Doplňování svorek

.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

145