HP LaserJet 4350 Printer series - Místa uvíznutí

background image

Místa uvíznutí

1

2

3

6

5

4

1

Oblast horního krytu a oblast tiskové kazety

2

Volitelný podavač obálek

3

Oblasti zásobníků (zásobník 1, zásobník 2 a přídavné zásobníky)

4

Volitelná jednotka pro oboustranný tisk

5

Oblast fixační jednotky

6

Výstupní oblasti (horní přihrádka, zadní přihrádka a volitelný stohovač nebo stohovač se
sešívačkou)

Poznámka

Po odstranění uvíznutého média mohou v tiskárně zůstat zbytky uvolněného toneru, což
může způsobit trvalé problémy s kvalitou tisku. Tyto problémy by měly zmizet po vytištění
několika dalších stran.