HP LaserJet 4350 Printer series - Obecné potíže

background image

Obecné potíže

Úloha se místo požadovaného řezu písma vytiskne v řezu Courier (výchozí řez tiskárny).

Příčina

Řešení

Požadovaný řez není zavedený.

Zaveďte požadované písmo a tiskovou úlohu
znovu odešlete. Zkontrolujte typ a umístění
písma. Zaveďte písmo do tiskárny, pokud je to
možné. Další informace můžete získat
v dokumentaci aplikace.

Stránka formátu Legal se vytiskne s oříznutými okraji.

Příčina

Řešení

Tisková úloha byla příliš složitá.

Možná bude třeba snížit rozlišení tiskové úlohy
na 600 dpi, snížit složitost úlohy nebo přidat více
paměti.

Vytiskne se stránka s chybou PS.

Příčina

Řešení

Možná se nejedná o úlohu PS.

Zkontrolujte, zda se jedná o tiskovou úlohu PS.
Zkontrolujte, zda aplikace neočekávala odeslání
souboru nastavení nebo záhlaví PS do tiskárny.