HP LaserJet 4350 Printer series - Odstranění obecných potíží se systémem Windows

background image

Odstranění obecných potíží se systémem Windows

Chybová zpráva:

„Chyba zápisu na port LPTx“ v systému Windows 9x.

Příčina

Řešení

Není vloženo médium.

Zkontrolujte, zda je v tiskárně vložen papír nebo
jiné tiskové médium.

Kabel je poškozený nebo uvolněný.

Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny,
tiskárna je zapnutá a kontrolka Připraveno svítí.

Tiskárna je zapojená v napájecí zásuvce a
nepřijímá dostatek energie.

Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a zapojte jej
do jiné zásuvky.

Nastavení vstupního a výstupního portu je
nesprávné.

Klepněte na tlačítko Start, dále na položku
Nastavení, a poté klepněte na položku
Tiskárny. Pravým tlačítkem myši klepněte na
ovladač tiskárny HP LaserJet 4250 a 4350
series a pak vyberte možnost Vlastnosti.
Klepněte na položku Podrobnosti a potom na
položku Nastavit port. Zrušte zaškrtnutí políčka
Před tiskem zkontrolovat stav portu. Klepněte
na tlačítko OK. Klepněte na položku Nastavení
zařazovací služby
a poté na tlačítko Tisknout
přímo na tiskárnu
. Klepněte na tlačítko OK.

Chybová zpráva:

„Chyba obecné ochrany - Výjimka OE“

„Spool32“

„Neplatná operace“

Příčina

Řešení

Ukončete všechny aplikace, restartujte systém
Windows a opakujte akci.

Vyberte jiný ovladač tiskárny. Pokud je vybrán
ovladač HP LaserJet 4250 a 4350 series PCL 6,
přepněte na ovladač tiskárny PCL 5e nebo PS.
To lze většinou nastavit z aplikace.

Odstraňte všechny dočasné soubory v
podadresáři Temp. Název adresáře lze zjistit v
souboru AUTOEXEC.BAT, kde vyhledáte příkaz
„Set Temp =“. Za tímto příkazem následuje
název adresáře dočasných souborů. Standardní
název je C:\TEMP, ale lze jej změnit.

Další informace o chybových zprávách systému
Windows naleznete v dokumentaci Microsoft
Windows dodávané s počítačem.

CSWW

Odstranění obecných potíží se systémem Windows

183