HP LaserJet 4350 Printer series - Zkroucení nebo zvlnění

background image

Zkroucení nebo zvlnění

1. Obraťte balík papíru v zásobníku. Zkuste také papír otočit o 180°.

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita používaného papíru odpovídá specifikacím společnosti

HP. (Viz

Technické údaje papíru

.)

3. Zkontrolujte, zda okolní prostředí vyhovuje specifikacím tiskárny. (Viz

Provozní prostředí

.)

4. Zkuste tisknout do jiné výstupní přihrádky.

5. Používáte-li tenký nebo hladký papír, otevřete na ovládacím panelu tiskárny nabídku

Konfigurace zařízení. V podnabídce Kvalita tisku vyberte položku REŽIMY FIXAČNÍ
JEDNOTKY
a vyberte typ papíru, který používáte. Změňte nastavení na hodnotu
SLABÝ, čímž snížíte teplotu fixačního procesu. (Viz

Podnabídka Kvalita tisku

.) Musíte

také nastavit typ papíru pro používaný zásobník. (Viz

Tisk podle typu a formátu média

(zamykání zásobníků)

.)