HP LaserJet 4350 Printer series - Zkosená stránka

background image

Zkosená stránka

1. Vytiskněte ještě několik stránek a zjistěte, zda se problém sám nevyřešil.

CSWW

Odstraňování potíží s kvalitou tisku

177

background image

2. Zkontrolujte, zda v tiskárně nejsou útržky papíru.

3. Zkontrolujte, zda je papír zaveden správně a zda byla provedena všechna nastavení.

(Viz

Plnění zásobníků

.) Zkontrolujte, zda nejsou jsou vymezovače šířky v zásobníku

nepřiléhají příliš těsně k papíru nebo zda nejsou příliš volné.

4. Obraťte balík papíru v zásobníku. Zkuste také papír otočit o 180°.

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita používaného papíru odpovídá specifikacím společnosti

HP. (Viz

Technické údaje papíru

.)

6. Zkontrolujte, zda okolní prostředí vyhovuje specifikacím tiskárny. (Viz

Provozní prostředí

.)