HP LaserJet 4350 Printer series - Záhyby nebo zmačkání

background image

Záhyby nebo zmačkání

1. Vytiskněte ještě několik stránek a zjistěte, zda se problém sám nevyřešil.

2. Zkontrolujte, zda okolní prostředí vyhovuje specifikacím tiskárny. (Viz

Provozní prostředí

.)

3. Obraťte balík papíru v zásobníku. Zkuste také papír otočit o 180°.

4. Zkontrolujte, zda je papír zaveden správně a zda byla provedena všechna nastavení.

(Viz

Plnění zásobníků

.)

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita používaného papíru odpovídá specifikacím společnosti

HP. (Viz

Technické údaje papíru

.)

178

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

6. Pokud se obálky ohýbají, skladujte je naplocho.